آیا تبلیغات انجام می دهید؟

  • مجله سلام درمانگر در زمینه تبلیغات سایر کلینیک ها فعالیت ندارد.
  • تبلیغات بصورت بنری ، ویدیو ، vip و یا هر مورد دیگر انجام نمی شود.
  • این مجله تحت مالکیت کلینیک گفتار درمانی باران واقع در غرب تهران است.