مراکز فیزیوتراپی کف لگن

کلینیک های تخصصی فیزیوتراپی کف لگن را به تفکیک شهر مشاهده می کنید. تقویت عضلات لگن کمک به مشکلات بی اختیاری ادرار و مدفوع در مردان و بانوان می شود.

مراکز فیزیوتراپی کف لگن چه خدماتی انجام می دهند ؟

مراکز و کلینیک های فیزیوتراپی کف لگن کلینیک هایی هستند که بصورت تخصصی بر روی تقویت عضلات لگن کار می کنند. 

این تقویت می تواند از تمرینات و حرکات ، تحریک الکتریکی و سایر مانورهای فیزیوتراپی انجام شود. 

هدف این کلینیک ها تقویت عضلات مثانه ، روده و سایر اندامهای لگن است. افرادی که مشکلاتی در بی اختیاری ادار ، افتادگی اندامهای لگن داشته باشند می توانند از این خدمات بهره ببرند.