مراکز اختلال یادگیری کشور

کلینیک های تخصصی و مراکز اختلال یادگیری معتبر کشور را می بینید. این مراکز به تفکیک شهر مشخص شده اند. براساس شهر محل زندگی خود اقدام به انتخاب کنید.

مراکز اختلال یادگیری چه خدماتی را ارائه می دهند ؟

برخی از کودکان در شروع مدرسه و یادگیری خواندن و نوشتن و دروس مختلف ممکن است نیاز به کمک بیشتری داشته باشند. 

کمکی که به این دانش آموزان می شود متفاوت از فعالیت های روتین مدرسه است. 

برای  نمونه ممکن است کودک به دلیل مشکلات گفتاری در تجزیه کلمات و نوشتن آنها ضعف داشته باشد. در این صورت قاعدتا تا کودک نحوه بیان حروف مختلف را یاد نگیرید نمی تواند انها را به بنویسد. 

در مراکز یادگیری متخصص های زیر حضور دارند :
متخصص گفتار درمانی 
متخصص کاردرمانی 
متخصص روانشناس و مشاور