مراکز اتیسم کشور

مراکز اتیسم کشور به تفکیک شهر را مشاهده می کنید. برای مشاهده لیست معتبر مرکز اتیسم هر شهر بر روی نام شهر مورد نظر خود کلیک کنید.

مراکز اتیسم چه خدماتی ارائه می دهند ؟

مرکز  اتیسم  به مراکزی معتبری گفته می شود که بصورت تخصصی خدمات  کاردرمانی ، گفتار درمانی ، رفتاردرمانی را برای کودکان اوتیسم انجام می دهد.

مرکز اوتیسم می تواند یک مرکز تخصصی با این عنوان باشد می تواند یک کلینیک گفتار درمانی یا کاردرمانی باشد که بصورت تخصصی در زمینه اتیسم فعالیت می کند. 

ما در این مراکز سعی کردیم لیست مراکز بهزیستی و کلینیک های علوم پزشکی به صورت تخصصی در زمینه اوتیسم فعالیت می کنند را نمایش بدهیم.