متخصص های لکنت زبان کشور

برای درمان لکنت زبان می بایست به دکتر متخصص و معتبر در این زمینه مراجعه کنید. اگر دنبال دکتر لکنت زبان یا متخصص در این زمینه هستید از لینک های زیر استفاده کنید.

متخصص های درمان لکنت

لکنت زبان یک اختلال گفتاری است. این اختلال معمولا به شکل تکرار یا قفل در بیان کلمات دیده می شود. شروع این مشکل گفتاری به یکباره در سنین تا ۲ تا ۶ سالگی معمولا دیده می شود. 

در حالیکه فرد قبلا می توانست کلمات را براحتی بیان کند به یکباره خود را در حال تلاش و تقلا برای بیان کلمات می بیند. 

درمان لکنت معمولا بیشتر از یک ماه طول می کشد. نیاز به همکاری فرد دارای لکنت ، دکتر یا متخصص لکنت و اعضای خانواده و محیط اطراف فرد دارد. 

باید بپذیریم که مدیریت درمان در تمام دنیا نیاز به یک متخصص دوره دیده و با تجربه در زمینه لکنت دارد. در لیست فوق متخصص های عضو سازمان نظام پزشکی به تفکیک شهر را می بینید.