درباره ما

سلام درمانگر

مجله توانبخشی و مشاوره سلام درمانگر با انتشار مقالات عمومی ، آگاهی عموم مردم و قشر سلامت  را از خدمات رشته های روانشناسی و مشاوره و همچنین رشته های توانبخشی ( فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی ، بینایی سنجی ، ارتوپد فنی ) بالا می برد.

ما همگی متخصصان گروه پزشکی و روانشانسی هستیم که دغدغه اصلی مان معرفی خدمات این گروه از حوزه سلامت بوده. حساسیت بالایی در قبال کیفیت ارایه مقالات داریم به همین جهت تمامی مقالات نوشته همگی دارای منابع معتبر دانشگاهی و تحقیقاتی هستند.

مدیر وب سایت :

مصطفی قاسمی برم سبز

مدیر تحریریه :

مصطفی قاسمی برم سبز

اعضای تحریریه :

مصطفی قاسمی برم سبز
فرشید کرمی
سوده قاسمی
فرخنده هنرور
الهام پریشن
طهمورث احدی مقدم

مدیر بازاریابی :

طهمورث احدی مقدم