معرفی کلینیک بازی درمانی تمشک

مدیر کلینیک : رضا صادقی

روانشناس کودک، سوپروایزر کلینیک : لیلا کاظمیان


درمانگران:
نویده جوادی
ریحانه سیگارچی
مهسا آقایی


مربیان:
مهری لطفی
زینب نوروز علی

خدمات ارائه شده در کلینیک بازی درمانی تمشک :

بازی درمانی

کارگاههای فرزندپروری

کارگاههای مادر و کودک

کارگاههای پدر و کودک

کارگاههای ارتقاء هوش کودک

توانمندسازی کودک

ارتقاء تعامل والد – کودک

ارتقاء تعامل خواهر و برادر – کودک

کارگاههای خلاقیت و هنردرمانی انفرادی و گروهی

مشاوره والدین

مشاوره نوجوان

بیش فعالی

و …

آدرس مرکز بازی درمانی تمشک:

تهران، خیابان دماوند به سمت شرق، بعد از ایستگاه داریوش، پلاک 86

تلفن پذیرش:

۰۲۱۷۷۴۶۶۸۳۹

بازی درمانی تمشک تصویر
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک تصویر
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک
بازی درمانی تمشک