مرکز ارتز و پروتز (ارتوپد فنی) آرش مجلسی

مرکز ارتوپد فنی مجلسی تحت نظر تکنیکال آرش مجلسی با(شماره نظام پزشکی ا پ 403) و با 15 سال سابقه کار کلینیکال در تهران و همدان، با تمرکز بر روی رفع بدشکلی و دفورمیتی های اندام و ستون فقرات آماده مشاوره در زمینه ی کلیه مشکلات و دردهای کف پا و راه رفتن و بد شکلی های اندام ها و ستون فقرات می باشد.

ارتوپد فنی مجلسی

اسکن استاتیک و دینامیک کف پا برای کودکان و بزرگسالان، ساخت کفش و کفی طبی اختصاصی مطابق کلیه مشکلات (کف پای صاف، خار پاشنه، درد پنجه، لنف آدم، پای دیابتی و زخم های دیابتی، زانوی ضربدری ، مشکلات راه رفتن کودکان و بزرگسالان) ساخت بریس جهت انحراف ستون فقرات، اسکولیوز، افزایش قوس کمر، ارزیابی کامل اسکلتی عضلانی، ساخت اندام های مصنوعی هوشمند و انواع بریس ، بخشی از خدمات مرکز ارتوپد فنی مجلسی در همدان می باشد.

تلفن مشاوره و تعیین وقت : 09188512065

آدرس وبسایت: orthotist.ir